Начало

Фирма  за  разработване , производство и търговия на:

• ветеринарномедицински продукти за пчели, домашни любимци и продуктивни животни,

• допълващи комбинирани фуражи за пчели и фуражи със специално предназначение,

• биоциди,

• хигиенни продукти за домашни любимци,

• козметика с мед и прополис

• пчеларски инвентар