Апитонус - храна за пчели

Опаковка от 500гр.
Снимка на основните продукти на Примавет
Комбиниран допълващ фураж за пчели.
Апитонус е кърмово тесто съдържащ аминокиселината метионин и витамин Е.

Полутвърдата въглехидратна храна с метионин и токоферолацетат допълва по най-подходящия начин недостигащите хранителни запаси в пчелните семейства в края на зимата или рано пролетта. При недостатъчна паша в края на лятото и есента с Апитонус се допълва подготовката за зимуване. Стимулиращите яйценосната дейност на майката метионин и витамин Е осигуряват наличието на повече пило есента и зимуване на повече млади, не изтощени пчели.
За повече информация за приложението на Апитонус прочетете тук.
 

Апитонус - храна за пчели

Посрещнете сезонните зимни грижи с въглехидратна храна за пчели , обогатена с метионин и витамин Е /токоферол/

 

През зимно – пролетния период за пчелите е необходимо спокойствие и силна храна, осигуряваща енергия / въглехидрати /, градивни вещества /белтъчини/ и витамини. Това може да се предостави на пчелите с Апитонус- високо стойностна храна. С много енергия, белтък - разграден до директно и изцяло усвоими аминокиселини и най-важният за плодовитостта на майката витамин Е /токоферол/, предложен в рационална пропорция.

Недостигът на цветен прашец през втората половина на зимата налага при подбудително подхранване към въглехидратната храна да се добавят белтъчни компоненти. Като усвоим от организма на пчелата белтъчен компонент, разграден до съставните му части - аминокиселини, в състава на Апитонус влагаме аминокиселината метионин. Подбудата Апитонус има по - добър ефект като стимулатор на пчелното семейство при пролетното подбудително подхранване, тъй като към състава е добавен токоферол /витамин Е/, който доказано увеличава яйценосната дейност на пчелата - майка с около 30 %. При приготвянето на Апитонус са спазени и съответните съотношения на съставките за получаване на максимален хранителен ефект.

Пчеларите от 2004 година използват с успех Апитонус за зимно - пролетно подхранване в одобрена от тях удобна опаковка. Разработката на Апитонус извършихме с консултации от проф. К. Кънчев, а хранителната ефикасност бе изпитана от доц. Ив. Желязкова, доц. Гургулова и д-р. Вера Попова в пчелина на Р. България.

Бяха сформирани:

-Група /К1/ без допълнително подхранване;

-Група /К2/ подхранена с медно захарно тесто без добавки, в дози 1,0kg на пчелно семейство / 2 пъти по 0,5kg/;

-Група /0/ -опита, подхранвана с Апитонус в доза 1,0kg на пчелно семейство /два пъти по 0,5kg/.

Изследвано е влиянието на Апитонус върху продуктивните показатели на семействата, като се прилага 1,0kg Апитонус – двукратно през 15 дни, през ранно пролетния сезон. Подхранването на опитните семейства за почна от началото на февруари и проучването продължи до втората половина на октомври, като бяха измерени показателите характеризиращи развитието на пчелните семейства.

Резултатите от проучването на Апитнус са представени на фиг 1, 2 и 3

Установено бе, че прилагането на Апитонус е причина за по - интензивно развитие на пчелните семейства, изразяващо се в по- голямо количество на отглежданото пило.

При зазимяване най- много пчели имаше в опитната група, при която и количеството на килийките с пило беше най- високо.

В тази група се получи и най- голямо количество центрофугиран мед.

Получените резултати от подбудителното подхранване в ранната пролет с Апитонус показват добро стимулиращо действие върху признаците характеризиращи развитието на пчелното семейство /сила и количество на пилото/. Това рефлектира върху медо - продуктивността, като се получава повече мед, като стоков продукт, като хранителни запаси в семейството по време на зимуването и като резерв.

Предимства на Апитонус

 • Апитонус - един стандартизиран и адаптиран към пчелния организъм продукт, който отговаря на изискванията за допълваща хранителна добавка. Полезен за пролетното развитие на пчеларите, като бърза реакция на пчеларите срещу сезонния глад.
 • Апитонус - осигурява енергия на пчелите, особено необходима през зимно - пролетния сезон.
 • Апитонус - продукт под формата на кърмово тесто, с добавени градивни, активни вещества:
  • метионин - аминокиселина - изгражда бърз отговор срещу белтъчния глад;
  • витамин Е /токоферол ацетат/ - усвоява се директно от пчелите и регулира стимулирането плодовитостта на майката за повече пило.
 • Апитонус - за добро и своевременно развитие на пчелите в началото на активния пчеларски сезон, чрез обогатена храна с метионин и витамин Е.
 • Апитонус - използва се и в края на зимата, когато пчелите не могат да си набавят достатъчно нектар и прашец.
 • Апитонус- осигурява добро и своевременно развитие на пчелите, в началото на активния пчеларски сезон.
 • Апитонус - полутвърда храна за пчели, коятосе предлага за подхранване на гладни пчелни семейства през зимата или ранна пролет. Питките от 0,5kgсе поставят на местото на хранилката или директно върху рамките. Ако пчелите да изконсумирали кърмовата маса, се поставя нова питка няколко пъти през ранната пролет.
 • Апитонус - за изхранването на личинките и получаване на пълноценни млади пчели с поставянето на въглехидратно - белтъчната храна .
 • Апитонус - с биологично действие, като белтъчна храна и заместител при недостиг на прашец, за правилно развитие на пчелното семейство през пролетта.
 • Доказано е ,че пчелни семейства получавали Апитонус, имат повече пило и пчели, а майката снася по- усилено и по време на главната паша.
 • Апитонус – за по-силни и жизнени пчели.