Стартовит

Кутия Стартовит (стар вариант)
Всяка опаковка съдържа 5 пакетчета по 5г.

Startovit - granulae

Стимулатор за пчелни семейства
Стартовит подобрява здравето и повишава продуктивността на пчелните семейства.
Допълващият комбиниран фураж за пчели Стартовит съдържа в оптимизирано съотношение микроелемента кобалт, натриев хлорид и фосфор.
Кобалт– чрез допълнително минерално подхранване се увеличава яйцеснасянето на пчелната майка – до 19% повече пило, увеличава се количеството на пчелите до 30% и се активизират жизнените им функции.
Фосфор – е необходим за бързо растящите личинки при интенсивно хранене на пилото. Фосфор участва в обмяната на въглехидратите в пчелите и подобрява репродуктивната способност на пчелната майка.
Натриеви и хлорни йони – поддържат осмотичното налягане в организма на пчелите, с което стабилизират поддържането на биохимичните процеси и физиологичните функции.

Стартовит се използва през целия активен сезон:
През пролетта:При слаби и средни по сила семейства за преодоляването на променливите условия и ускоряване развитието им до първата пчелна паша.
През първата половина на лятото:При силно развити пчелни семейства за създаване на отводки (нови пчелни семейства).
През втората половина на лятото:За поддържане яйцеснасянето на майката и силата на пчелните семейства с повече млади пчели.

Стартовит се приема добре от пчелните семейства. 500мл сироп, предложен в хранилка, се извземва за 24 до 48 часа в зависимост от силата на семейството.

За начина на прилагане и дозирането прочетете текста на опаковката му или тук

Startovit – granulae

Стартовит - гранули стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и работоспособността на пчелите. Като регистрирана хранителна добавка, той може да се използва през пролетта преди първата пчелна паша, през лятото за създаване на отводки и през ранната есен за поддържане яйцеснасянето и силата на пчелните семейства.

След прилагане на Стартовит през пролетта, се увеличава пилото и по естествен път силата на пчелното семейство и количеството на получения мед.

През летния активен сезон Стартовит може да се използва за предизвикване на роево състояние, чрез насочено избиране на пчелни семейства, от които пчеларят желае да получи рояци. Предимства на Стартовит е, че пчеларят има възможността да получи нови отводки през най-добрият сезон и в най-необходимите му количества.

Стартовит може да се приложи и през есента, като стимулиращо и подхранващо средство. По този начин пчелните семейства ще имат повече пчели и възможност за успешно презимуване.

Чрез Стартовит се стимулира общото развитие на пчелните семейства, което е гаранция за успешен медосбор.

Стартовит съдържа натриеви и хлорни йони, кобалт и фосфор и повече от 10 години доказва своята стимулираща ефективност в практическото пчеларство в България, Турция, Украйна, Беларус.

Изпитани се продуктивните показатели на опитни пчелни семейства след прилагане на Стартовит- гранули към подхранващ разтвор през пролетта, в дози 0,25g на 500ml захарен сироп. Целта на изследването е оптимизиране и ускоряване развитието на слаби и средни по сила пчелни семейства до първа главна паша. /Ив. Желязкова , 2006 г/.

Установено е, че прилагането на Стартовит - гранули в доза 0,25g /500ml захарен разтвор/ петкратно през 5 дни влияе положително върху признаците характеризиращи развитието на пчелните семейства /сила, количество на запечатаното пило и жива маса на пчелните майки /, както и върху медо продуктивността. Положителното въздействие се наблюдава и в следващите периоди от развитието на семейството.

През периода на подхранване количеството на пилото в пчелните семейства, получавали Стартовит се увеличава, а живата маса на пчелните майки от стимулираните семейства е с 4,23 % по- висока в сравнение с контролата.

В края на пчеларския сезон пчелните семейства подхранвани през месец май със Стартовит имат достоверни по - високи стойности на признаците - сила, количество на запечатаното пило и жива маса на пчелните майки в сравнение с тези, получавали чист захарен сироп, като пилото в контролната група е с 24,58 % по- малко, а живата маса на пчелните майки- с 9,7 % по- ниска в сравнение с опитната група /таблица 1/. При зазимяване пчелните семейства, получавали Стартовит са с достоверно повече пчели в сравнение с тези, подхранвани само със захарен разтвор – 1,87 ± 0,07kg и 1,57 ± 0,07kg. /таблица 2/

Общото количество мед, добито от подхранваните със Стартовит семейства е с 21,63 % повече в сравнение с контролната група. От пчелните семейства на опитната група е получен и достоверно повече центрофугиран мед – средно за пчелно семейство 19,354 ± 1,775kg, което е 36,89 % повече от центрофугираният мед на контролната група – 12,215 ± 2,170 кг/. /таблица 3/

Предимства на “Startovit - granulae”

 • Стартовит е стимулатор за пчелни семейства за получаване на повече пчели и мед.
 • Стартовит може успешно да се прилага в следните случай:
  • През пролетта: при слаби и средни по сила пчелни семейства за оптимизиране и ускоряване на развитието им до първата пчелна паша.
  • През първата половина на лятото: при силно развити пчелни семейства създаване на отводки.
  • През втората половина на лятото: за поддържане на яйцеснасянето на майката и силата на пчелното семейство.
 • На основата на наблюденията, направени през периода на подхранване на пчелните семейства със Стартовит се препоръчва:
  • При средни по сила пчелни семейства да се прилага схемата на петкратно хранене през пет дни с еднократна доза – 500ml захаренразтвор и добавка на 0,25g Стартовит за пчелно семейство /общо 2,5l сироп и 1,25g Стартовит за целия период/.
  • При слаби пчелни семейства и отводки да се увеличи кратността на подхранването и да се намали еднократната доза на храната, например: 7 пъти през 5 дни при еднократна доза за едно пчелно семейство 0,350l захарен разтвор и добавка на 1,25g Стартовит за целия период.
 • Стартовит оптимизира и ускорява развитието на слаби и средни по сила пчелни семейства през пролетта до първата главна паша, стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и секреторната активност на хипофарингеалните жлези на пчелите кърмачки. В пчелните гнезда се отглежда повече пило и се увеличава броя на пчелите работнички.
 • Предпоставка за използване на Стартовит е стремежът на всеки пчелар към оптимално развитие на пчелните семейства през пролетта, тъй като това е от първостепенно значение за увеличаване на добитите от пчелите продукти.