Варостоп

Срещу акара Varroa destructor с 99,9% ефикасност.

 Варостоп представлява ленти от фурнирно дърво, върху които е нанесено активното вещество флуметрин.
Флуметрин е синтетичен пиретроид, който действа контактно акарицидно срещу акара Varroa destructor и не предизвиква вредни реакции при пчелите, пилото и пчелната майка.
Лентите се поставят /провисват/ между рамките в корпуса.
При облазването им пчелите поемат върху тялото си /крайници, власинки, крила/ от активното вещество и го разнасят из целия кошер. За унищожаването на акарите е необходимо минимално количество от активното вещество.


Можете да прочетете листовката на ветеринарномедицински продукт Варостоп-ленти тук

 

Varostop® - strips

Високо ефективно средство с контактно действие за борба с вароатозата по пчелите. Varostop® -strips е разработен и се произвежда в условията на Добра Производствена практика /GMP/ по стандарта ISO9000-2008 от „Примавет- София”, * при отчитане на биологичните особености както на пчелните семейства, така също и на акара Varroa destructor. Съдържа 3,6 mg синтетичен пиретроид – флуметрин в една лента. Притежава висока акарицидна ефективност до 100%. Клиничните изследвания в Турция от есента на 2009 г. показват, че Варостоп е много добра алтернатива при борбата с вароатозата при пчелните семейства /Girisgin и Audin/. Установена е ефикасност на Варостоп 94,4% срещу кърлежа Varroa.

След 10 години употреба на Варостоп в България, бяха извършени изследвания за установяване на ефикасността му. Като контрола бяха използвани Екостоп и Перицин. Обобщавайки резултатите за ефикасността, получена при пролетно - есенно изпитване се потвърди това, че Варостоп показва над 98% ефективност и отговаря на изискванията на Европейския съюз за акарицидите. Средните стойности на ефективността на Варостоп при опитните групи са много по-високи от изискваните в границите от 98,12 ± 0,29% до 94,47 ± 0,12%. Тези данни показват, че Варостоп след 10 годишна употреба остава най-ефективният продукт срещу Varroa destructor и е най-подходящ за борба срещу Вароатозата в България.

Получените резултати дават основание за твърдението, че към Варостоп няма създадено привикване на Varroa destructor в пчелините на територията на България. /доц. д-р К. Гургулова и доц. Ив. Желязкова/. /фиг.1/

Дозирането на Варостоп зависи от силата на пчелното семейство и опаразитеността.
- За рояци и слабо развити пчелни семейства:-1-4 ленти.
- За нормално развити и силни пчелни семейства: 2-4 ленти.

Лентите престояват в кошера 35 дни, но не повече от 6 седмици.

Предимства на Varostop®-strips

 • Висока ефективност с обезпаразитяващ ефект до 100%
 • Прилага се пролет и есен с едно третиране
 • Удобен за прилагане, като намалява загубата на труд и време в сравнение с други начини на обработка
 • Лекарствената форма във вид на дървена лента позволява максимално да се изключи възможността от попадане на лекарственото средство в пчелните продукти. Без карентен срок.
 • Не се използва по време на медосбора. Има установени максимално допустими концентрации за пчелен мед в Европейския Съюз.
 • Безвредност за пчелите, майката и пилото. Добре поносим и няма странични ефекти.
 • Не се влияе от температурно- влажностния режим в гнездото.
 • При прилагане отсъства стрес - фактор за пчелното семейство.
 • Използваните ленти се обезвреждат лесно.
 • Липса на привикване на Varroa destructor към активната му субстанция флуметрин.
 • Подходящо средство на този етап за профилактика и борба с вароатозата и отговаря на нуждите на конвенционалната пчеларска практика.
 • В резултат на третирането се повишава продуктивността на пчелните семейства и се удължава живота на пчелите, като се запазват жизнени младите пчели.
 • Позволява точно дозиране и максимална ефикасност при едновременно прилагане от пчеларите за големи региони с пчелни семейства.
 • Постига се системно обезпаразитяване, чрез контактно действие на пчелите за срок от 35 дни на възрастни и млади форми на акара Varroa destructor, чрез лесно и точно дозиране при малък брой манипулации от страна на пчеларя.
 • Двукратно третиране на пчелните семейства през годината - пролет, за да могат пчелите през лятото да съсредоточат усилията си върху медосбора и есен за да се позволи по-лесно презимуване на пчелното кълбо.
 • Има регистрирана търговска марка от патентното ведомство на Република България и международна търговска марка за 6 държави.
 • Притежава лиценз за употреба в 7 държави и се произвежда при спазване изискванията за Добра производствена практика от „Примавет- София” ООД, България.