Другите за нас

Примавет-София се гордее с получените награди за своите продукти и дейността си от международни научни форуми и изложения.

На български национални пчеларски форуми фирмата е наградена многократно за принос в развитието на пчеларството и здравеопазването на пчелите с грамоти, дипломи, почетно членство в пчеларски дружества, медали и плакети.
Продукти на Примавет-София са цитирани и описани в следните учебници и енциклопедии:
 • Койчев, К., Г. Елезов, П. Камбуров, Б. Георгиев, “Болести при кучето”
 • Кочанков Д., Н. Василев, П. Първанов, “Болести на половите органи на кучето и котката”
 • Борисов, И., “Ветеринарна стоматология с орална хирургия”
 • Гургулова К. и др., “Болести и вредители по пчелите”, 1. издание (издадена на сърбохърватски, български и руски език).
 • Кънчев,К., “Болести по пчелите”
 • Денков В., “Енциклопедия за кучето”, 1. и 2. издание
 • Денков В., “Енциклопедия за котката”, и други
Отзиви в пресата за дейността на Примавет:
 1. БНР: "Българска фирма за лекарства е иновативно малко предприятие за 2010 година" (20.05.2011)
 2. Статия във в-к "Капитал" относно награждаването на "Примавет София" ООД за отличието най-иновативно предприятие в категорията малки и средни предприятия за 2010г. ( 20.05.2011 )
 3. Брезовска Я. – “Примавет – София” ООД произвежда 10 години ветеринарномедицински лекарствени средства” сп. “Практично земеделие и домакинство” бр. 8, 22 – 23, 2004 г.
 4. Редакционна на “Пчеларски вестник” – “Примавет – София” ООД желан партньор на партньор на пчеларите” в–к “Пчеларски вестник” бр. 15, 8, 2004 г.
 5. Редакционна на “Пчела и кошер” – “Апимондия 2003 – Достойно представяне на науката” бр. 110, 8, 2003 г.
 6. Редакционна на “Пчеларство” – “Апимондия развълнува българските пчелари” бр. 10, 7 – 10, 2003 г.