Нашата политика

Примавет – София ООД се стреми да предоставя на клиентите си продукти с очакваното качество и надеждност. Постигането на тази цел се осъществява благодарение на използваните качествени суровини, опита на специалистите си и съвременното технологично оборудване.
Примавет-София е лицензиран производител за ветеринарномедицински продукти и осъществява изискванията на Добрата производствена практика изразяващи се в:
  • Осъществява производството съгласно утвърдени производствени етапи и процеси
  • Води цялостна производствена и фирмена документация и я съхранява съгласно изискванията
  • Изпълнява постоянен контрол на качеството на вложените суровини
  • Контролира производствения процес на междинни продукти и готовите лекарствени форми
  • Гарантира за качеството на произведените продукти .

Производството на ветеринарномедицински продукти е един специализиран процес, основаващ се на високите стандарти за качество, безопасност и ефикасност на продуктите. Процесът по създаването, регистрирането и производството на ветеринарномедицински продукти е лицензиран по действащите европейски и български закон и други нормативи.
Това важи съответно и за допълващите и специални фуражи, биоциди и козметика.