Научно сътрудничество

Специалистите на фирмата в сътрудничество с изследователи от научни центрове разработват технологичните параметри на нови продукти, извършват лабораторни и клинични изследвания. Фирмата работи по своите проекти с:

Тракийски Университет Стара Загора.
- Селскостопански факултет
- Ветеринарномедицински факултет


Централен научноизследователски ветеринарномедицински институт София.

Национална станция по биология и болести на дивеча.

Медицински Университет София.
- Фармацевтичен факултет

Българска академия на науките /БАН/
- Институт по органична химия

Uludag University Bursa, Turkey

State University Belgrade, Serbia

Aristotelous University, Thessaloniki, Greece и други

Участието на национални и международни научни форуми и личният контакт с водещи в световен мащаб учени е условие за успешната развойна работа на фирмата.

Четете тук за участията на Примавет-София от 2000 година до сега в международни научни форуми