Амбулатория

Към Примавет-София ООД от октомври 2019 е регистрирано ветеринарно лечебно заведение - Амбулатория за пчели и домашни любимци. В амбулаторията се извършват следните услуги: Преглед и снемане на анамнеза. Поставяне на диагноза. Назначаване на лечение. Консултации.

Амбулатория

Къде се намира нашата амбулатория?

/contacts