GMP

Политика По Качество

Нашата Политика

Ръководството на Примавет-София ООД декларира своята Политика по качество, която е в съответствие със стратегията за развитие на организацията. Тя е предоставена, разбрана и прилагана от всички организационно-структурни звена в компанията.

Научете Повече

За Нас