November 27th, 2019

ВРЕМЕ И НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА

Ефектът от третирането срещу акара се обуславя от правилно подбрания продукт, приложен в точното време.

Броят на акарите обикновено нараства бавно в началото на сезона. Клиничните признаци могат да се наблюдават по всяко време през активния сезон, въпреки че обикновено максималното поразяване на пчелите се достига в края на сезона (фиг.1), когато клиничните признаци на заразяване са явни и могат да бъдат разпознати. Ходът на този паразитизъм обикновено е смъртоносен, освен в някои области, като тропическа Латинска Америка (De Jong, 1997; Ritter et al., 1984). Продължителността на живота на акарите върху ларви или възрастни пчели зависи от температурата и влажността. При практически условия продължителността на живота може да варира от няколко дни до няколко месеца. При силно опаразитени пчелни семейства често могат да се наблюдават клинични признаци на вароатоза през втората половина на сезона, когато пилото е намалено (Ritter et al., 1984). Тежките инвазии обикновено се достигат 3–4 години след първоначалното заразяване, но могат да се появят и в рамките на седмици, ако се инвазират от съседни колонии, които са силно засегнати. Пчелите и тяхното потомство, които са били заразени с акара по време на фазата на развитие на пилото, показват различни нежелани ефекти, като например съкратена продължителност на живота, промени в поведението и повишена чувствителност към други болести (De Jong & Goncalves, 1982). Това се дължи на влиянието на вируса на деформираните криле и остър вирусен паралич, както и на инфекцията на раничките по тялото на пчелите и загубата на хемолимфа (Bailey, 1981; Ball, 1985).

 

Фиг.1. Целогодишно развитие на пилото (плътна линия) и на Varroa destructor (пунктирана линия) – OIE, 2019

 

За да няма такива вредни ефекти на акара върху пчелното семейство, изследователите препоръчват за Европа и някои райони на САЩ да се стремим да задържим популацията на  Varroa под 4000-5000 акари като прагови нива в семейството. В райони с висока плътност със силно заразени колонии, процентът на инвазия на акари може да бъде изключително висока и популациите могат да натрупат вредни нива за кратко време - понякога е въпрос на няколко седмици или месеци.

Намаляването на популацията от акарите зависи от ефикасността на третирането. Популацията на акара се нуждае от много повече време, за да се възстанови до степен, която уврежда пчелите, когато се прилага непрекъсната интегрирана борба – съчетаване на тежки химически акарициди с по-леки природни вещества и механично-биологични методи. Разбирането на тези принципи е от съществено значение за успешното използване на методите за мониторинг и контрол на Varroa destructor.

Няма едно и също идеално време за третирането с акарициди в цялата страна. Въпреки това, за повечето пчелари основното време за лечение е в края на лятото до началото есента - между прибирането на меда и подготовка на колониите за зимата. В този период силата на пчелното семейството постепенно намалява, докато степента на заразяването продължава да се увеличава. Целта на третирането е да се понижи значително популацията на акара, за да се опазят последните няколко цикъла от развитието на пилото, от което ще се излюпят млади пчели, необходими за успешно оцеляване на колонията през зимата. Ако се отложи лечението по това време, зимните пчели ще получат по-голямо натоварване с патогени – паразити и вируси. Това ще означава по-кратък живот, отслабване и смърт на семействата през зимата, въпреки че акарът Varroa е бил контролиран по-късно.

Най-подходящо е да се третира в края на юли – пресечната точка между графиката на развитие на пилото и графиката за развитие на акара (фиг.1). Но тогава в повечето райони все още се получава стоков мед и обикновено третирането се отлага за по-късно. Точно в този период може да се приложи комбинацията от етерични масла КЕМ9. Количеството на етерични масла, което внасяме в кошера е минимално (само 12 капки общо от трикратното прилагане на лентите), а ефективността е над 80%. Това означава, че няма да има вредни остатъци в меда, а същевременно ще намалим популацията на акара значително до времето, когато медосборът приключи и можем да приложим регистриран акарициден ветеринарномедицински продукт (ВMП).

Етеричните масла, приложени по други методи – със захарния сироп или с различни гъбички, плат, велпапе и други, поемащи ги, материали, не могат да окажат необходимия ефект. Това се дължи от една страна на неточното дозиране чрез захарния сироп, а от друга - на абсорбционното действие на използваните материали. Това намалява необходимата лечебна доза и върху акарите оказва действие по-малко количество от активните субстанции.

Семействата трябва се третират и напролет - особено там, където мониторингът дава информация, че пчелите излизат от зимния период значително опаразитени. Това ще представлява сериозен риск за колониите, докато се чака приключването на медосбора и се приложи третиране в края на лятото.

Изборът на ВМП може да покаже кога да се прилага лечението. Някои от продуктите (напр. Apiguard) изискват топло време за максимална ефективност. Другите (оксалова и млечна киселина) се нуждаят от периоди без пило, за да бъдат ефективни и обикновено се прилагат късно през есента или рано напролет. Трети (например Варостоп, Bayvarol и CheckMite+) може да се използват доста безопасно пролет и есен, когато няма производство на стоков мед). Като цяло пчеларите предпочитат за да избягват третиране с акарициди през активния сезон, когато магазините и медовите корпуси са върху кошерите, за да се сведе до минимум рискът от остатъци в пчелните продукти.

Прилагането на разработената от „Примавет-София“ ООД комбинация от етерични масла – КЕМ9, е подходящо помощно средство през целия активен сезон. Това е много полезно за пчеларите – лесно за употреба и дозиране, особено при тежка инвазия  на пчелните семейства, изискваща спешно третиране по време на медосбора. КЕМ9 е комбинация от етерични масла, която може да отговори на нуждите на конвенционалното и особено на биологичното пчеларство, където прилагането на акарициди е ограничено.