Екостоп

Продукт за профилактика и лечение на вароатозата по пчелите

Екостоп

Екостоп

Продукт за профилактика и лечение на вароатозата по пчелите.

Product license: Лиценз за употреба № 0022 1556

Екостоп – плочки е биологичен продукт специално разработен в удобна, лесно приложима, с добра поносимост и висока ефикасност фармацевтична форма за прилагане на тимол и ментово масло в борбата с вароатозата при пчелните семейства.

Ecostop

Ecostop-lamellae

Лесно прилагане и точно дозиране

Фармацевтичната форма е създадена за третиране на пчелни семейства срещу вароатоза, чрез поддържане на постоянна концентрация на тимол и ментово масло във въздуха на кошера за период от 45 дни. Обхваща няколко цикъла на развитие на акара Varroa destructor.

Ecostop-lamellae

Продължително действие

С продукта Екостоп активно действащите субстанции Тимол и Ментово масло, включени в Екостоп - плочки се отделят под формата на пари и оказват своето лечебно действие продължително време.

Ecostop-lamellae

Продължително действие

Фумигацията на пчелите с Тимол и Ментово масло води не само до отпадане на акарите, но и увеличава продължителността на живота на болните пчели.

Ecostop-lamellae

Продължително действие

Тимолът и Ментовото масло притежават бактерицидни свойства, което води до значително намаляване на микробната обсемененост на пчелните семейства.

Ecostop-lamellae

Прилагане и дозиране

Плочките се разопаковат непосредствено преди употреба. Поставят се върху горната повърхност на корпусните рамки над пилото. При кошери Дадан – Блат плочките се поставят над плодника, а ако има магазин плочките са под него (между плодника и магазина). При многокорпусни кошери плочките се поставят над корпусите с пило.

Ecostop-lamellae

Прилагане и дозиране

Третирането се извършва с една до три плочки еднократно – рано напролет и след сваляне на медовите корпуси. Плочките се поставят върху рамките на корпуса, над тях трябва да има още 5мм разстояние до капака.

Ecostop-lamellae

Прилагане и дозиране

Дозата на препарата трябва да се съобрази с обемите на корпусите - виж листовката за употреба.

Ecostop-lamellae

Биологичен продукт

При необходимост, може да се използва по време на медосбора при силна инвазия от акари. Тимол се съдържа в меда по естествен начин и приложението на Екостоп не изменя качеството на меда.

Екостоп

Продукт за профилактика и лечение на вароатозата по пчелите.

Екостоп

Продукт за профилактика и лечение на вароатозата по пчелите.

Упътване за употреба на ВМП Екостоп - плочки

Упътване за употреба на ВМП Екостоп - плочки

Отделяне на тимол и ментово масло от фармацевтична форма Екостоп за период от 45 дни

Отделяне на тимол и ментово масло от фармацевтична форма Екостоп за период от 45 дни

Екостоп: лечение на болести (вароатоза) сред пчелите
(България)

Екостоп: лечение на болести (вароатоза) сред пчелите (България)

Сравнително изпитване между Екостоп и Апигард

Сравнително изпитване между Екостоп и Апигард

Лиценз за употреба 0022-1556

Лиценз за употреба 0022-1556

Екостоп

Продукт за профилактика и лечение на вароатозата по пчелите.