FiloTrin

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Чисто, бързо, лесно!

За почистване на кошери и всички части на кошерите, рамки, оборудване и инструменти, пчеларско облекло, водоустойчиви повърхности в помещенията за добив на мед. 

Product license: ФилоТрин

ФилоТрин

Предназначение:

За почистване на кошери и всички части на кошерите, рамки, оборудване и инструменти, пчеларско облекло, водоустойчиви повърхности в помещенията за добив на мед

Начин на употреба:

След механично отстраняване на отпадъците, напръскайте равномерно. Оставете да изсъхне и е готово за употреба.

Състав:

Хлорхексидин диглюконат 1,0 %, изопропилов алкохол 3% Основава се на комбинация, използвана за почистване в болници, хранително-вкусовата промишленост, обществени сгради и училища.

ИЛБ ФилоТрин

ИЛБ ФилоТрин

За ФилоТрин

За ФилоТрин

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто