FiloTrin

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто

Product license: ФилоТрин

За почистване на кошери и всички части на кошерите, рамки, оборудване и инструменти, пчеларско облекло, водоустойчиви повърхности в помещенията за добив на мед. 

ФилоТрин

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто

ИЛБ ФилоТрин

ИЛБ ФилоТрин

За ФилоТрин

За ФилоТрин

ФилоТрин

Грижа за пчелите. За лесно поддържане хигиената на пчелина. Бързо Лесно Чисто