Мравчена киселина

Продукт за борба срещу акара Varroa destructor

Мравчената киселина е разрешена за контрол на акара Varroa destructor при конвенционалното и биологичното производство на пчелен мед. Тя отдавна  се използва в пчеларството като част от интегрираната борба срещу вароатозата. Освен това може да се използва за борба срещу восъчния молец , както  и за дезинфекция на питите при нозематоза и аскосфероза.

Мравчена киселина

Разрешена за контрол на акара Varroa destructor при конвенционално и биологично производство на мед!

Има ефект срещу восъчен молец Galeria melonella – убива всички форми от яйце до имаго (възрастен молец)!

Може да се използва и за дезинфекция на пити при нозематоза и аскосфероза – убива спорите на гъбичките!

Не е необходим карентен срок!

Мравчена киселина

Продукт за борба срещу акара Varroa destructor

Мравчена киселина 65%