Оксалова киселина

Продукт за борба срещу акара Varroa destructor.

Оксалова киселина

Оксаловата киселина е разрешена за контрол на акара Varroa destructor при конвенционалното и биологичното производство на пчелен мед. Тя отдавна  се използва в пчеларството като част от интегрираната борба срещу вароатозата. Органично съединение, което се среща в природата.

Оксалова киселина

Оксаловата киселина е разрешена за контрол на акара Varroa destructor при конвенционално и биологично производство на пчелен мед!

Висока ефективност при борбата срещу вароатоза!

Не е ветеринарномедицински продукт!

Не е необходим карентен срок!

Предлага се в опаковки от 30 и 90 грама.

Оксалова киселина

Продукт за борба срещу акара Varroa destructor.

Оксалова киселина

Продукт за борба срещу акара Varroa destructor.