Стартовит

Стартовит, чрез своя оптимален състав стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и работоспособността на пчелите.

Стартовит

Стартовит, чрез своя оптимален състав стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и работоспособността на пчелите.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: за стимулиране на пчелните семейства. През пролетта: При слаби и средни по сила пчелни семейства за оптимизиране и ускоряване развитието им до първата пчелна паша; През първата половина на лятото: При силно развити пчелни семейства за създаване на отводки (нови пчелни семейства); През втората половина на лятото: За поддържане яицеснасянето на майката и силата на пчелните семейства.

Стартовит

Startovit

СТАРТОВИТ Гранули 25 g (5 пакета по 5 грама всеки) Допълващ комбиниран фураж за пчели

СЪСТАВ ЗА 5 g: Бяла захар 4,56 g, Натриев хлорид 0,43 g, Динатриев хидрогенфосфат (Е339) 0,01 g; Добавка: Цианокобаламин 0,002 g

СТАРТОВИТ Гранули 25 g (5 пакета по 5 грама всеки) Допълващ комбиниран фураж за пчели

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Едно пакетче от 5 грама се разтваря в 10 литра захарен сироп (1:1). На пчелно семейство се прилага по 500 мл сироп 3 до 5 пъти през 3-5 дни.

СТАРТОВИТ Гранули 25 g (5 пакета по 5 грама всеки) Допълващ комбиниран фураж за пчели

ВНИМАНИЕ: Периода от три до пет дни между отделните хранения е относителен и зависи от силата на третираните пчелни семейства. Всяка следваща доза (след първата) да се приложи след приемането на предишната доза от пчелното семейство, като се спазва минималният период от три дни между отделните хранения със Стартовит!

Запечатано работническо пило в брой килийки

СТАРТОВИТ Гранули 25 g (5 пакета по 5 грама всеки) Допълващ комбиниран фураж за пчели

Стартовит се приема добре от пчелните семейства. Положителното въздействие се изразява в: нарастване силата на пчелните семейства, увеличение на количеството на запечатаното работническо пило и увеличение на восъкопродуктивността

За Стартовит

За Стартовит

Стартовит

Стартовит, чрез своя оптимален състав стимулира яйцеснасянето на пчелната майка и работоспособността на пчелите.