Бърз тест за Американски гнилец

За диагностика на Американски гнилец

Бърз тест за Американски гнилец

Product license: https://www.vita-europe.com/beehealth/products/afb-diagnostic-test-kit/

Основава се на технология, която реагира специфично с антитела, свързани с причинителя на американски гнилец.

Тестове за диагностика на Американски и Европейски гнилец