Апигард гел

за лечение на вароатоза при пчелни семейства, причинена от Varroa destructor

Апигард гел

за лечение на вароатоза при пчелни семейства, причинена от Varroa destructor

Product license: Лиценз за употреба № 0022-1676

Всяка първична опаковка (тавичка) Апигард гел 50 g съдържа 12,5 g Thymol

Апигард гел

Дозировка:

При нормално развити пчелни семейства Апигард гел се прилага два пъти по една опаковка от 50 g през интервал от две седмици. За малки пчелни семейства (рояци и нуклеуси) се прилага по една доза (50 g), която престоява в продължение на поне 4 седмици.

Начин на приложение:

Ефикасността на Апигард гел е максимална, ако продуктът се използва през късното лято след приключване на медосбора (когато наличието на пчелното пило е минимално). Продуктът може да бъде използван и през пролетта (при температури над 15 °С). Само за ветеринарно медицинска употреба. Начин на отпускане: по лекарско предписание.

Предозиране:

В случай на употреба на дози по-високи от препоръчаните (50 g на прилагане) могат да се появят смущения в поведението на пчелното семейство (възбуда, напускане на кошера). Ако се наблюдават описаните симптоми, извадете излишното количество от препарата от кошера.

Предпазни мерки:

Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се вдишва директно. Когато работи с продукта, пчеларят трябва да носи обичайното предпазно оборудване. След прилагането на продукта, да се измият ръцете и оборудването, което е било в контакт с гела със сапун и вода. В случай на контакт с кожата или очите, да се измият грижливо засегнатите повърхности с вода. В случай на инцидент да се потърси лекарска помощ.

Специфични предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен:

Да не се прилага по време на медосбора. Да не се подхранват пчелните семейства преди третиране. Третирането може да бъде започнато непосредствено преди свалянето на магазините. Да не се прилага когато максималната дневна температура в под 15 °С или когато активността на пчелното семейство е ниска. Оставете продукта в кошера докато тавичката на лекарството се изпразни. При всички случаи махнете тавичката когато монтирате магазина. Обединете слаби пчелни семейства преди третиране.

Условия на съхранение:

Да не се съхранява при температура над 30 °С. Да не се допуска замръзване на продукта. Съхранявайте опаковките неотворени. Предпазвайте от директна слънчева светлина. Не съхранявайте продукта близо до пестициди или химични субстанции, които биха предизвикали кръстосано замърсяване. Съхранявайте далеч от хранителни продукти.

Апигард гел

за лечение на вароатоза при пчелни семейства, причинена от Varroa destructor

Апигард гел

за лечение на вароатоза при пчелни семейства, причинена от Varroa destructor

Начин на приложение

Начин на приложение

Лиценз за употреба № 0022-1676

Лиценз за употреба № 0022-1676

Кратка характеристика

Кратка характеристика

Апигард гел

за лечение на вароатоза при пчелни семейства, причинена от Varroa destructor