ВитаФийд Голд

Стимулира растежа на колониите и пилото по контролиран начин

ВитаФийд Голд

Стимулира растежа на колониите и пилото по контролиран начин

Product license: Вита Европа

Стимулира растежа и развитието  на пчелните семейства. Притежава научно доказан ефект за намаляване броя на спорите на Nosema apis. Има изразен положителен ефект при лечение  на диарии. Една опаковка от 1 литър е достатъчна  за третиране на 20 пчелни семейства. Състав – естествен екстракт от цвекло и меласа в дестилирана вода.

ВитаФийд Голд

Приложение

Да се прилага само за пчелни семейства. Може да се използва по всяко време на годината, но най- добър ефект се постига, ако се приложи през пролетта или есента при отслабени семейства вследствие на дизентерия или свързаните с нея усложнения.

Съхранение

Да се съхранява на хладно и тъмно място. Да не се допуска контакт на разтвора с кожата и очите. В случай на контакт, да се измие обилно с вода. Да не се яде, пие и пуши по време на боравене с препарати.

ВитаФийд Голд

Стимулира растежа на колониите и контролираната популация по контролиран начин

ВитаФийд Голд

Стимулира растежа на колониите и контролираната популация по контролиран начин

Схема на приложение на ВитаФийд Голд

Схема на приложение на ВитаФийд Голд

ВитаФийд Голд

Стимулира растежа на колониите и контролираната популация по контролиран начин