June 17th, 2020

ВНИМАНИЕ НОЗЕМАТОЗА! КАК ДА СЕ СПРАВИМ?

ВНИМАНИЕ НОЗЕМАТОЗА! КАК ДА СЕ СПРАВИМ?

Обхватът и разпространението на Nosema ceranae (N. Ceranae) се увеличи значително през последното десетилетие с по-драстични последици в умерените и южните райони на света, включително и в България.

Съвременното протичане на нозематозата, причинявано предимно от N. ceranae има следните тенденции:

1. През последните десетилетия N. ceranae постепенно измести Nosema apis (N. Apis) в пределите на нашата страна;

2. Установяването на ноземни спори през активния период (пролет и есен) винаги се отнасят до N. ceranae, тъй като

 N. apis се развива само през зимно-пролетния период;

3. Инфекцията с N. ceranae може да причини хроничен стрес върху медоносните пчелни колонии и да покаже по-интензивно протичане;

 4. Заразяването с N. ceranae се открива в пчелни семейства през пролетта, лятото и есента, което води до загуби на

пчели, отслабване на пчелните семейства и опразване на кошерите;

5. След обилна паша /акация, рапица, слънчоглед/ се наблюдава значително отслабване на заразените пчелни

семейства и намаляване на силата им дори наполовина;

6. Пестицидите /дори и в малки количества/ утежняват нозематозата поради снижаване имунитета на пчелите и възможност на ноземните спори да се размножават бързо и да вземат връх;

7. Клиничните признаци на инфекция с N. ceranae не са ясно изразени, поради което тя трудно се открива;

8. Заразените пчели имат по-кратък живот и често пълзят пред кошерите;

9. Болните пчели са със занижена устойчивост, изпадат в енергиен стрес, поради което не могат да се върнат

обратно в кошерите и умират навън.

В тази връзка препоръчваме на пчеларите да наблюдават своите пчелни семейства и при най-малко съмнение да вземат проба и я изпратят/предоставят за тест за поставяне на правилна диагноза.

Ако при отваряне на кошерите забележите нещо притеснително като:

- слабо развитие на семействата;

- пълзене на пчелите пред кошера;

- кафяви петна по рамките, питите, входа и външните части на кошера;

- опразване на кошера.

В тези случаи препоръчваме да вземете проба пчели, която да изпратите в нашата амбулаторията.

Пробата трябва да съдържа 50-60 пчели от:

- пълзящите пред кошерите;

- летящите, когато влизат в кошера;

- по-старите вътрегнездови, които се намират върху крайните пити.

 При условие, че се докаже нозематоза, пчеларите трябва за вземат своеременно мерки срешу  болестта.

Продуктът НОЗЕСТАТ на нашата фирма ще помогне за профилактика и лекуване в тези случаи.

Нозестат е продукт, койта се състои от два флакона /флакон 1 от 100 мл, съдържащ 80 мл 4% йод и флакон 2, от 20 мл с 5% мравчена киселина/. Преди третирането двата флакона се смесват, като флакон 2 се излива във флакон 1 и получената смес се разклаща добре. От нея се прилага по 5 мл в 1 л сироп (1:1 вода и захар), който се разделя на две семейства. Препаратът се прилага 3 пъти през 3-4 дни. След това се почива една седмица и на 3-тата седмица третирането отново се повтаря по същата схема. Готовият разтвор може да се съхранява в хладилник до 20 дни.

Също така, много добра комбинация се получава при съчетаване на третирането с Нозестат и ВитаФийд Голд.

През седмицата между третиранията и след приключване прилагането на Нозестат се дава ВитаФийд Голд, който повишава имунитета при пчелите и им помага да преодолеят вредното влияние на ноземите. ВитаФийд Голд стимулира растежа и развитието на пчелните семейства. Притежава научно доказан ефект за намаляване броя на спорите на N. apis и N.ceranae.  Може да се използва по всяко време на годината, но най–добър ефект се постига, ако се приложи през пролетта и през есента при отслабени семейства, вследствие на нозематоза или свързаните с нея усложнения. Прилага се смесен със захарен сироп (1:1 вода и захар).

ВитаФийд Голд се прилага по 2 начина:

1.    За стимулиране на слаби семейства:

Напръскване – Приготвя се 10% разтвор – 50 мл. ВитаФийд Голд и 450 мл. захарен сироп. Разклаща се добре. От полученият работен разтвор се впръскват по 100 мл. в междурамията. Третирането се повтаря през ден, общо 5

пъти в рамките на 10 дни за оптимален резултат.

2.    За стимулиране на нормално силни пчелни семейства:

Подхранване - Приготвя се 1% разтвор – 10 мл. ВитаФийд Голд и 990 мл. захарен сироп. Не се препоръчва по-голяма концентрация, защото не се усвоява добре от пчелите. Разтворът се прилага на интервали от 2-4 дни, от 2 до 5 пъти в продължение на 10-20 дни.

Поддържането на силни семейства, обезпечени с достатъчно белтъчна /прашец/ и въглехидратна /мед/ храна; добре обезпаразитени от акарите Вароа; редовна ежегодна смяна на 1/3 от наличните пити във всяко семейство чрез подаване на рамки с восъчни основи за изграждане на нови пити; профилактика с Нозестат и ВитаФийд Голд е гаранция за нормално развитие, дори и да има наличие на ноземни спори в пчелите.

Дезинфекция: Годните за употреба пити, след центрофугиране на меда се дезинфекцират с 60% оцетна киселина. Корпусите с пити се нареждат един върху друг като комин и се завиват отвън с полиетилен. Най-отгоре се поставя съд /от некорозивен материал/ с парцали или друг хигроскопичен материал. Налива се 60% оцетна киселина в количество 100 мл на 1 куб. метър. Парите на оцетната киселина падат надолу и обгазяват всички корпуси. Питите се оставят 4-5 дни, след което се проветряват и се използват отново.