March 6th, 2020

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ В БОРБАТА СРЕЩУ ВАРОАТОЗАТА

Автор: д-р Вера Попова

Много често в практиката се питаме:

Как да определим ефекта от третиране срещу вароа и колко пъти да третираме?

Как да определим ефективността на продукт за третиране срещу вароа?

Защо ефективността на продукта може да е много добра и въпреки това да загубим семействата от вароатоза?

Как да изберем продукт за третиране срещу вароа?

1. От начина на прилагане на противовароатозните продукти зависи и времето за оказване на ефект. 

При прилагане на продукти чрез накапване, опушване, мъглуване – ефекта настъпва веднага и е най-силно изразен в първите 24 часа от прилагането им, продуктите прилагани с накапване имат действие още 7-14 дни след прилагането, докато при опушването след излитане на парите от кошера действието се прекратява.

При прилагане на средствата с продължително действие, каквито са повечето продукти под формата на ленти, плочки, плаки и гелове ефекта продължава през целият период на третиране който е от 14 до 71 дена при различните продукти.

При прилагането на противовароатозен продукт в първите 24 часа падат акарите намиращи се върху пчелите, като при напръскване и опушване поради бързият контакт на продукта с акарите ефекта се забелязва веднага. При продуктите с контактно действие ефекта се забелязва по-късно, защото е необходимо време за отнемане на активното вещество и разпространението му между пчелите в кошера.

Когато третираме с накапване или опушване падането на много акари след самото третиране не означава, че сме се справили с вароатозата, защото в пилото има акари които ще започнат да излизат с излюпващите се пчели и ще продължат да се размножават. Затова третирането трябва да се извърши поне три пъти през период от 7 дни за да се намали опаразитеността  до степен безопасна за пчелното семейство.

Когато третираме с продукти с продължително действие се обхващат 2 и повече цикъла на излюпване на пило и акарите излизащи с новоизлюпените пчели, а и акарите които идват от вън са подложени на действието на продукта.

2. За да се определи ефекта от третиране с продукти имащи продължително действие е необходимо да се проследи падането на акари през целият период.

На графика 1 е представено падането на акари за период 35 дни след третиране с продукта Варостоп – ленти, производство на фирма Примавет-София ООД.

Графика 1

От графиката се вижда, че падането на акарите не е постоянна величина, количеството им върху пчелите е различно през отделните периоди на третиране и зависи от количеството излюпено пило и реинвазията.

За периода от 35 дни под действието на продукта са паднали в кошер 1в – 6651 акара, при контролно третиране на 35 – ия ден са паднали 88 акара ефективността на продукта с продължително действие е изчислена по следната формула

 

(% Редукция) Ефективност   =        убити от ВМП акари       х 100

                                        убити от ВМП + убити от контролното третиране          

                                        6651

% ефективност =  ------------------- x 100 = 98,69 %

                                     6651 + 88

 

Въпреки високата ефективност от 98 % в пчелното семейство са останали след третирането 88 акара в единият и 25 акара в другият кошер, който продължават да се размножават при наличието на пило.

Същото се наблюдава и при друг продукт с продължително действие на графика 2 е представено падането на акари за период 45 дни след третиране с продукта Екостоп – плочки, производство на фирма Примавет-София ООД.

Графика 2

Въпреки високата ефективност от 96 - 97 % в пчелното семейство са останали след третирането 104 акара в единият и 27 акара в другият кошер, който продължават да се размножават при наличието на пило.

 

3. Защо ефективността на продукта може да е много добра и въпреки това да загубим семействата от вароатоза.

- Промените в климатичните условия, а именно наблюдаваното през последните години продължаване на топлото време през октомври, ноември дори и декември дава възможност на пчелните семейства да отглеждат пило. С отглеждането на пило и продължаващият летеж на пчелите идва и възможността да се развива акара Вароа и да се инвазират повторно пчелните семейства.

Останалите след третирането извършено през август – септември акари както виждате от описаното по-горе се размножават и опаразитеността на пчелните семейства се повишава. Затова е наложително, независимо с какво сте третирали след приключване на медосбора да извършите трето за годината заключително третиране през октомври-ноември. С това заключително третиране ще намалите инвазията и ще запазите зимуващите пчели.

- Много пчелари не извършват третиране срещу вароатозата през пролетният сезон защото акарите според тях са малко поради ефективно третиране през отминалия есенен сезон или поради други теории. Когато пропуснем пролетното третиране даваме възможност на презимувалите акари да се размножават и допускаме по-бързо повишаване на опаразитеността през активния пчеларски сезон. Когато свалят магазините и третират след медосбора акарите вече са нанесли поражения върху пчелите и са отслабили пчелното семейство. Третирането дори и с най-ефективният продукт в този случай не може магически да отстрани пораженията нанесени от вароа и тогава пчеларят казва, че продукта е некачествен.

Профилактиката изразяваща се в редовно третиране за поддържане на ниско ниво на опаразитеността е много по-ефективна и от най-добрият продукт.

- Изслушах в интернет една лекция в която се говори за статистическо проучване извършено от пчелар. Този човек минал през пчелините вероятно в района в който пчеларства и записал кой ще третира срещу вароа и кой няма да третира. След това отново обиколил пчеларите за да види какво се е случило и извадил следното заключение „дали са третирали или не са третирали, пчеларите в района имали еднакви загуби на пчелни семейства, следователно третирането е излишно”. Замислете се добре дали този извод е правилен! Когато в района един пчелин остане нетретиран той е огнището откъдето акара се разнася и в другите пчелини. Така след извършеното третиране пчелните семейства се заразяват отново и пчеларят търпи загуби заради този който е решил да не третира.

4. Избор на продукт за третиране срещу вароатозата.   

Как да преценим с какво ще третираме.

Първото за което се хваща пчеларят е продукта да е ефективен и евтин.

Ефективността най-често определя на база мнението на колегите пчелари и личен опит. Създаването на мнение за продукта много често зависи от условията в които е приложен и често мненията за един продукт са коренно противоположни. Личен опит има с няколко продукта понеже ги познава и останал доволен прилага само тях.

Важно е продуктите с които третираме да са от различни групи (не с различни имена), а с различно действащи активни съставки. Ако предният сезон сме третирали със синтетичен пиретроид (флуметрин или флувалинат) през този сезон да третираме с тимол, киселина, амитраза или кумафос, така се избягва изграждането на резистентност от акарите.

При избира е важно да преценим внимателно цената, която ще заплатим за третирането.

- Опушването с различни субстанции излиза финансово изгодно. Но тук трябва да отчетем разхода на време, труд, транспорт и други разходи за осъществяването му. При извършване на опушването освен пчелите се опушва и пчеларят – една доста висока цена е здравето на пчеларя. Друга висока цена е замърсяването на пчелните продукти при опушването с амитраза.

- Закупуване на нерегистрирани продукти, които незаконно се предлагат буквално навсякъде. Да те са евтини и ефикасни. Но задавате ли си въпроса, какво съдържат, какво всъщност слагам в кошера? Много често се чува купих от тези ленти, ама бяха фалшиви, а предният път бяха много добри. Закупуването на такива продукти е игра на тото (има качество-няма качество, има замърсяване-няма замърсяване и т.н.). Когато решите да закупите такъв продукт си направете труда да проверите какво съдържа и преди да третирате всичките си кошери направете проба на 2-5 кошера как ще се отрази на семействата и какъв ефект ще даде.

Не третирайте с един и същ продукт повече от два пъти последователно.   

Пчелните продукти са не само храна, но и лекарство – внимавайте какво слагате в кошерите.